Poängtävling 10 (2018-08-14)
Kategori: Träning
Karta/område: Älgberget
Arrangör: OK Milan
Distans: 3,52 km (Klass 3)
Sträcka: 4.31 km
Tid: 69:19
Jag fortsätter att halta fram i skogen. Idag var framkomligheten ganska generös och jag något modigare än senast, det blev lite småspring i skogen. Löpning på slätt underlag fungerar ganska bra.

K1 jag missade släpstigsmöjligheten i norr, den hade varit given annars. Jag skyller på att regnet gjorde kartan blurrig. Jag utförde ändå bra ända till kolbotten, som jag såg i verkligheten men inte sökte upp på kartan. Efter ett återbesök där tillsammans med lokalisering på kartan löste kontrolltagningen.

K2 bra riktning men dålig blick, studsade på släpstigen innan jag fick den.

K3 planen var att släpstiga runt hygget på V-sidan och sedan använda det och träsk för att styra rätt. Fallna träd och allmän dålig koll gjorde att jag missade mitt avtag. Anpassade mig fint och tog annat träsk och hygge på N-sidan istället. N om träsket känner jag mig osäker men chansar lite och vrider upp N när det känns rätt, vilket det faktiskt var. Här var skogen väldigt inbjudande.

K4 tar ut riktningen och vill styra ner i sänkan, hoppas i värsta fall bli uppfångade av grönraster. Sänkan kändes inte tydlig och jag misstänkte att jag gått för långt. Drog upp mot sten och gul höjd för att bekräfta att jag var rätt.

K5-K7 har ganska bra koll, såg K5 på håll, ville ta K6 ovanifrån, hade lite hjälp av andra löpare vid både K6 och K7.

K8 planen var att gå N om hygget och sedan styra mot mitt höjdparti. Under rundningen av hygget slungas jag runt utan att märka att jag ändrar riktning. Jag tvingar mig att gå lite V men korrigerar sedan SV. Jag försöker pricka ett höjdparti, förhoppningsvis mitt. Jag läser in tre detaljer och tror att jag är nära storstenen SO om siffran 3 på kartan. Innan jag drar iväg snubblar jag över en tydlig släpstig..hmm. Anpassar mig tveksamt och går upp i sänkan och där sitter den. Puuhh.
Visa kommentarer (0)
 
Poängtävling 10 (2018-08-14)